Úvodná stránka   l   Produkty   l   Partneri   l   Online poistenie   l   Akcie   l   Kontakt

e.i.com, s.r.o.

Produkty - Poistenie psa

Poistenie psa

vášho psa chráni v prípade úrazu či choroby, ale kryje aj škody, ktoré pes spôsobí na majetku a zdraví iných osôb variabilné poistenie z hľadiska nastavenia poistnej ochrany a kombinácie jednotlivých typov poistení

Poistenie nechráni vášho psa len v prípade úrazu či choroby, ale pokryje aj škody, ktoré váš pes spôsobí na majetku a zdraví iných osôb. Poistenie psa je variabilný produkt, čo znamená, že sa môžete rozhodnúť podľa potreby, akú vysokú poistnú ochranu pre svojho psa nastavíte, rovnako aj to, akú kombináciu jednotlivých typov poistení si vyberiete.

Poistenie psa je platné na celom geografickom území Európy s výnimkou poistenia nákladov na veterinárnu liečbu spoločenských zvierat v prípade choroby alebo úrazu (toto poistenie sa vzťahuje na veterinárnu liečbu, ktorá bola poskytnutá na území SR).  Poistenie zodpovednosti za škodu je platné v Európe len počas prechodného pobytu (teda napríklad na letnej dovolenke).

Podmienky prijatia psíka do poistenia

je natrvalo označený mikročipom alebo tetovaním, čo zabezpečuje jeho jednoznačnú identifikáciu (číslo   čipu/tetovania je zapísané aj v tzv. Pet passporte – Pase spoločenského zvieraťa).

v čase poistenia je zdravý a zaočkovaný proti besnote

pri vstupe do poistenia musí byt pes:
- mladší ako 9 rokov – v hmotnostnej kategórii do 40 kg
- mladší ako 5 rokov – v hmotnostnej kategórii nad 40 kg

ROZSAH POISTENIA

poistenie nákladov na veterinárnu liečbu spoločenských zvierat v prípade choroby a úrazu

poistenie v prípade úhynu alebo utratenia

poistenie zodpovednosti za škody na zdraví aj majetku

VÝHODY POISTENIA PSA PRE VÁS

poistíme akékoľvek plemeno aj kríženca

možnosť nastaviť si poistnú ochranu vášho psa podľa potreby

možnosť kombinácie jednotlivých typov poistení

poistné nemusíte platiť naraz, rozložiť si ho môžete do štvrťročných alebo polročných splátok

ošetriť vášho psa môže akýkoľvek veterinár, ktorý má platné povolenie príslušných orgánov pre vykonávanie   veterinárnej praxe a je poverený veterinárnou komorou čipovaním zvierat

V prípade záujmu o ponuku vyplňte prosím dotazník a zašlite ho na e-mailovú adresu: eicom.poistenie@gmail.com

< späť

e.i.com, s.r.o.
Poľnohospodárska 27
821 07 Bratislava - Vrakúňa

Mob.:
+421 903 451 099

E-mail:
eicom.poistenie@gmail.com

Copyright © 2014 poistitesa.sk. Všetky práva vyhradené.