Úvodná stránka   l   Produkty   l   Partneri   l   Online poistenie   l   Akcie   l   Kontakt

e.i.com, s.r.o.

Produkty - Skupinové rizikové poistenie pre zamestnancov

Skupinové rizikové poistenie pre zamestnancov.

Poistníkom je vždy spoločnosť (zamestnávateľ) a poistenými sú jej zamestnanci.

Poistná zmluva sa uzatvára len medzi spoločnosťou a poisťovňou Generali a zamestnanci sú poistení na základe jednoduchého zoznamu.

GEB sa v poistení zamestnancov radí na 1. miesto vo svete s podielom až 32 % na celkovom ročnom poistnom.

*skupinové rizikové poistenie pre zamestnancov

pre spoločnosti so 7 až 100 zamestnancami

poistná zmluva sa uzatvára medzi spoločnosťou (zamestnávateľom)
a poisťovňou Generali, pričom poistenými osobami sú zamestnanci tejto spoločnosti

GEB sa v poistení zamestnancov radí na 1. miesto vo svete s podielom až 32 % na celkovom ročnom poistnom

medzi našich klientov patrí 12 z 20 najväčších svetových spoločností


< späť

e.i.com, s.r.o.
Poľnohospodárska 27
821 07 Bratislava - Vrakúňa

Mob.:
+421 903 451 099

E-mail:
eicom.poistenie@gmail.com

Copyright © 2014 poistitesa.sk. Všetky práva vyhradené.

Výhody ponuky

Jednoduché a vopred nacenené balíčky

Kombinácia najžiadanejších rizík

Bez skúmania rizikových skupín
  (s výnimkou baníkov, vojakov, policajtov, profesionálnych   hasičov)

Špeciálne prispôsobená ponuka pre vyšší manažment

Odmena za vernosť


Pre koho je poistenie určené

Pre všetky spoločnosti, ktoré chcú svojim zamestnancom zabezpečiť najvyššiu starostlivosť a chrániť ich bezpečie a zdravie. Individuálna ponuka je vhodná najmä pre väčšie spoločnosti so 7 až 100 zamestnancami


Balíčky (krytia)

BASIC

SILVER

GOLD

Poistenie pre prípad smrti

5 000,-

10 000,-

15 000,-

Trvalé následky úrazu s 500 % progresiou

5 000,-

10 000,-

15 000,-

Závažné ochorenia (15)

5 000,-

10 000,-

15 000,-

Denná dávka za liečenie úrazu od 8. dňa

5,-

15,-

15,-

Smrť úrazom pri dopravnej nehode

5 000,-

10 000,-

15 000,-

Celkové mesačné poistné pre 1 osobu

9,99,-

9,99,-

9,99,-

*skupinové rizikové poistenie pre zamestnancov

pre spoločnosti s 50 a viac zamestnancami

poistná zmluva sa uzatvára medzi spoločnosťou (zamestnávateľom)
a poisťovňou Generali, pričom poistenými osobami sú zamestnanci tejto spoločnosti

GEB sa v poistení zamestnancov radí na 1. miesto vo svete s podielom až 32 % na celkovom ročnom poistnom

medzi našich klientov patrí 12 z 20 najväčších svetových spoločností

Výhody ponuky

Vysoká prispôsobivosť požiadavkám klienta

Možnosť výberu zo všetkých pripoistení

Bez oceňovania zdravotného stavu

Nepretržité krytie - 24/7, 365 dní v roku
  
 a na celom svete

Maximálny počet osôb na zmluve nie je obmedzený

Pre koho je poistenie určené

Pre všetky spoločnosti, ktoré chcú svojim zamestnancom zabezpečiť najvyššiu starostlivosť a chrániť ich bezpečie a zdravie. Individuálna ponuka je vhodná najmä pre väčšie spoločnosti s viac ako 50 zamestnancami

Výber poistených rizík

Smrť z akejkoľvek príčiny + výber zo všetkých rizikových pripoistení

Smrť úrazom + výber zo všetkých úrazových pripoistení

Mám záujem o ponuku

KOMPLEXNÉ POISŤOVACIE SLUŽBY - Kontakt