Úvodná stránka   l   Produkty   l   Partneri   l   Online poistenie   l   Akcie   l   Kontakt

e.i.com, s.r.o.

Produkty - Poistenie bytu v osobnom vlastníctve

Poistenie nehnuteľnosti

Je poistenie pevných častí tzv. kostry vášho bytu alebo rodinného domu, či už dokončeného, rozostavaného alebo v rekonštrukcii. Poistenie kryje tiež vedľajšie stavby s doplnkovou funkciou k nehnuteľnosti (napríklad záhradkárske chatky, ploty, altánky atď.), ktoré sa nachádzajú na tom istom pozemku ako poistená nehnuteľnosť.

Rozsah poistenia

požiar

výbuch

priamy úder blesku

povodeň

záplava

voda unikajúca z vodovodných zariadení alebo nádrží

víchrica

krupobitie

zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín

pád predmetov

škody spôsobené snehom a námrazou

zemetrasenie

krádež

vandalizmus

náraz dopravného prostriedku

rozbitie skla


Špeciálne poistné riziká

poistenie hrobov

strata zisku (nájmu)

atmosférické zrážky

škody spôsobené dymom

nepriamy úder blesku

krádež stavebného materiálu a stavebnej techniky

V prípade záujmu o ponuku vyplňte prosím dotazník a zašlite ho na e-mailovú adresu: eicom.poistenie@gmail.com

< späť

e.i.com, s.r.o.
Poľnohospodárska 27
821 07 Bratislava - Vrakúňa

Mob.:
+421 903 451 099

E-mail:
eicom.poistenie@gmail.com

Copyright © 2014 poistitesa.sk. Všetky práva vyhradené.