Úvodná stránka   l   Produkty   l   Partneri   l   Online poistenie   l   Akcie   l   Kontakt

e.i.com, s.r.o.

Produkty - Havaríjne poistenie

Prečo havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je poistná ochrana vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Tie môžu vzniknúť  poškodením alebo zničením vozidla alebo jeho obvyklej výbavy v dôsledku havárie, nárazom alebo stretom; v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu);  krádežou vozidla alebo jeho častí; vandalizmom, lúpežné prepadnutie

Oplatí sa investovať do havarijnej poistky auta ?

Majitelia automobilov najčastejšie uzatvárajú havarijné poistenie auta pri kúpe nového vozidla. Vedie ich k tomu buď povinnosť zo strany financujúceho partnera (v prípade kúpy na splátky, lízing) alebo pocit vlastnej zodpovednosti a obavy o svoj majetok. Druhá skupina klientov si havarijné poistenie uzatvára pri kúpe ojazdeného automobilu vo veku 3–4 roky. Havarijné poistenie je u väčšiny poisťovní možné uzatvoriť najneskôr vo veku 10 rokov, ide o tzv. vstupný vek do poistenia automobilu.

Pri uvažovaní o havarijnom poistení si treba zvážiť:

mieru osobnej straty v prípade väčšej škody alebo krádeže vozidla (bežný človek túto stratu pocíti, bohatší nemusí)

frekvenciu využívania vozidla (každodenne využívané vozidlo sa viac oplatí poistiť ako víkendové auto)

spôsob využívania vozidla (vozidlo, ktoré je zdrojom príjmu – prenájom, preprava osôb, taxi, autoškola – je lepšie   poistiť)

vek vozidla (čím staršie vozidlo, tým sa menej oplatí poistiť)

výšku nákladov na poistenie

Výhoda havarijného poistenia sa pomaly stráca s vekom a klesajúcou hodnotou vozidla

Výhodou havarijného poistenia je, že v prípade čiastkových škôd je preplatená nová cena poškodeného dielu. V prípade krádeže, lúpeže alebo veľmi rozsiahlej havárie je vyplatená len časová cena, ktorá s pribúdajúcim vekom vozidla a najazdenými kilometrami dramaticky klesá. Z vyššie uvedeného vyplýva, že havarijné poistenie má zmysel hlavne pre nové vozidlá a vozidlá až do vstupného veku 7 rokov.

Územná platnosť KASKO poistenia

Krytie vzniknutých škôd sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve. Pri ponukách havarijného poistenia, je územná platnosť poistenia geografické územie Európy.

Spoluúčasť v havarijnom poistení

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška pre spoluúčasť sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť pre havarijné poistenie, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje.  Základná spoluúčasť u väčšiny poiťovní je

5% min. 166,00 EUR

Môže byť aj 0 € alebo vyššia podľa výberu klienta

Platí zásada, že nižšia spoluúčasť je pre poisteného výhodnejšia, no zároveň je havarijné poistenie s nižšou   spoluúčasťou drahšie.

< späť

Kliknite sem pre získanie ponuky - Poistenie auta

e.i.com, s.r.o.
Poľnohospodárska 27
821 07 Bratislava - Vrakúňa

Mob.:
+421 903 451 099

E-mail:
eicom.poistenie@gmail.com

Copyright © 2014 poistitesa.sk. Všetky práva vyhradené.