Úvodná stránka   l   Produkty   l   Partneri   l   Online poistenie   l   Akcie   l   Kontakt

e.i.com, s.r.o.

Produkty - Poistenie finančnej straty GAP

Poistenie finančnej straty GAP

Prečo poistenie finančnej straty GAP?

Plnenie z havarijného poistenia je limitované iba do výšky všeobecnej (trhovej hodnoty) motorového vozidla, ktorá najmä v prvých 3 rokoch výrazne klesá.

Poistenie finančnej straty GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou hodnotou (nákupnou cenou) a všeobecnou hodnotou (cena, ktorú malo vozidlo pred poistnou udalosťou), pričom poistná doba môže byt až 5 rokov.

Výhody poistenia GAP

Zabezpečuje vysokú mieru istoty v dobe, keď dochádza k veľkému počtu krádeží a nehôd.

Možnosť poistenia s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia.

Zbaví Vás starostí s financiami v čase, keď to najviac potrebujete.

Je možné ho uzatvoriť pre nové i ojazdené vozidlá.

Jednoduché vybavenie poistnej udalosti

Poistné riziká

Finančná strata v dôsledku odcudzenia vozidla, pričom za odcudzenie sa považuje krádež (privlastnenie si vozidla prekonaním prekážky chrániacej vozidlo pred odcudzením) alebo lúpež (privlastnenie si vozidla použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia).

Finančná strata v dôsledku totálneho zničenia, teda poškodenia vozidla v dôsledku havárie, z ktorej vznikol nárok na poistné plnenie z havarijného poistenia alebo z povinného zmluvného poistenia v zmysle všeobecných poistných podmienok alebo v dôsledku živelnej udalosti, napr. povodne, záplavy, požiaru, zrútenia skál, zeminy alebo lavíny, pádu stromov alebo stožiarov, krupobitia alebo víchrice.

Podmienky poistenia (nové aj ojazdené motorové vozidlá do 3,5 tony):

s platným technickým preukazom a EČV

s platným havarijným poistením

ak od dátumu výroby motorového vozidla neuplynulo viac ako 5 rokov

dátum evidencie vlastníka vozidla podla Osvedčenia o evidencii (technický preukaz) nie je starší ako 3 mesiace   alebo od uzatvorenia zmluvy o financovaní medzi prenajímateľom - veriteľom (vozidlo zakúpené cez leasing)   neuplynulo viac ako 6 mesiacov

maximálna obstarávacia hodnota motorového vozidla je 80 000 € s DPH

maximálny limit poistného plnenia 20 000 €

ďalšie podmienky vzniku poistenia sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach.


Krytie poistenia GAP

Je možné uzatvoriť na obdobie 3, 4, 5 rokov , s krytím so spoluúčasťou alebo bez spoluúčasti.

< späť

Kliknite sem pre získanie ponuky - Poistenie auta

e.i.com, s.r.o.
Poľnohospodárska 27
821 07 Bratislava - Vrakúňa

Mob.:
+421 903 451 099

E-mail:
eicom.poistenie@gmail.com

Copyright © 2014 poistitesa.sk. Všetky práva vyhradené.